Disse politiske utvalgene er så viktige at de må holde sine møter tross pandemien

Flere av de politiske møtene i Indre Østfold blir enten avlyst eller kan bli kjørt uten publikum de neste ukene. Men to møter er så samfunnskritiske at de ikke kan avlyses.