Gå til sidens hovedinnhold

«Dette er på nytt en fortvilet situasjon»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For 20 år siden var Hobøl kommune en av initiativtagerne til stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samlinger. Marry og Ole Kjærbu gav hele sin samling til stiftelsen, et livsverk som var samlet og møysommelig bygd opp helt siden krigens dager. I tillegg har det strømmet på med gaver som har gjort dette til en unik samling av lokale og nasjonale minne-skatter.

Hobøl kommune tok ansvaret for lokaler og driftsutgiftene. I 20 år har dette vært et senter til glede for mange, skoleelever og ikke minst lokalbefolkningen. Her kan en virkelig lære noe om krigen og dens følger. En gruppe godt voksne har ukentlig gjennom 20 år sørget for på frivilligbasis at samlingen er i orden, at den er åpen for publikum og at de får omvisning.

Så gjorde Hobøl kommune et grep, som har kostet stiftelsen mye. De overdro den gamle brannstasjonen på Tomter til stiftelsen og to andre organisasjoner. Samtidig gikk de fra avtalen om driftsstøtte og reduserte den til 20.000 kr. Imidlertid var det en stor hake ved avtalen, kommunen kunne ta tilbake brannstasjonen vederlagsfritt. Dvs. det som var investert i bygget kunne tilbakebetales inntil 300 000 kr. Nå har Hobøl kommune varslet at de vil bruke retten til å ta tilbake brannstasjonen. Saken skal behandles politisk i disse dager. Hobøl kommune varsler at de kanskje har bruk for eiendommen til en skoleutvidelse eller innbyggertorg.

At et nytt innbyggertorg trenger tomt er kjent. Det er forslag som skal bygge opp under frivilligheten. Stiftelsen har påpekt at et så viktig frivillighetstiltak som krigsminnesamlingen, må sikres lokaler gjerne inn i det nye medborgertorget. Men at dette skulle være en fremtidig skoletomt er noe nytt. Kan en skole utbygges tett inn i riksvei 120 som er så trafikkbelastet som i dag? Tvert imot fungere brannstasjonen og bygget som en nødvendig buffer for skolens eiendom slik det er i dag. Dette er et forslag som ikke er godt nok begrunnet. For Stiftelsen OKKS skaper dette på nytt en fortvilet situasjon.

Politikerne i Hobøl kommune inviteres til å fatte vedtak om at Stiftelsen OKKS må belage seg på å flytte ut på 6 måneders varsel til et ukjent intet. Dette er en umulighet både på grunn av tiden og på grunn av at Tomter pr i dag ikke har noe alternativ til å huse en slik samling. Det er et forslag som i klartekst betyr at nå skal Hobøl kommune opphøre, og vi kvitter oss med viktige kulturhistoriske verdier før den nye storkommunen overtar. Dette vedtaket kan bli et være eller ikke være for om den krigshistoriske samlingen skal bli værende i Tomter eller ikke. Det er et forslag til vedtak som undergraver frivilligheten som den nye kommunen skal bygge på, og på den identitet og tilhørighet som har vært så viktig å ta vare på i utkanten av storkommunen. Ekte frivilligheten skjer bare der også kommunen tar sin del av ansvaret med å ta vare på kulturhistorien.

Asbjørn Hjorthaug

Leder av Hobøl Historielag

Kommentarer til denne saken