Det var vondt å lese den netthetsen Ap politiker Camilla Aas ble utsatt for etter å ha uttalt seg om Mobilitetsstrategien i Smaalenenes Avis.

Det er tydelig at de som skriver ikke kjenner til det dyktige arbeidet Camilla Aas har utført som leder av samfunnsutvalget. Men nå er det jo mange som ser det som sin viktigste oppgave å hetse politikere fra Arbeiderpartiet.

Da Camilla tok på seg oppgaven med å lede Samfunnsutvalget etter siste kommunevalg , ble jeg mektig imponert. Hun burde heller få ros for den dyktige jobben hun har gjort for felleskapet gjennom disse årene.

Samme dag som hetsen haglet, kom det nok en gang en advarsel fra FNs klimapanel om at det hastet med å gjøre noe med klimaendringene.

Det vil nok bli mere smertefullt å forholde seg til dette etter hvert, enn å tenke igjennom hvor vi er nødt til å kjøre bil.

Og når jeg nå har tatt pennen fatt vil jeg gjerne sende en hilsen til redaktør Jarle Bentzen:

Det er trist å lese de fleste lederne dine om den rød/grønne regjeringen og posisjonen i Indre Østfold kommune.

Selv om også jeg ser at det kan være greit å bemerke noen ting, hadde det vært hyggelig for en trofast leser med hjerte på venstre side å lese noe positivt også.