For det første – dokumenter utarbeidet og behandlet i skolebehovsplanen ligger på kommunens nettsider, under Skole og utdanning og videre Skolebehovsplan. Her ligger faktadelen som har til hensikt å presentere et faktagrunnlag om barne- og ungdomsskoler i Indre og videre anbefalinger for oppgradering av skolene våre.

Skoletomtdebatt skaper engasjement, det er forståelig. Innbyggerne har ikke fulgt arbeidet med skolebehovsplanen på samme måte som oss i kommunestyret. Vi har jobbet med planen i nærmere tre år. Frem til oktober 2022 hadde vi vedtatt rehabilitering av Hovin for 87 millioner kroner, planlagt rundt prosjektet fra 2021/22. Det var mye debatt og arbeid med skolebehovsplanen, men jeg kan ikke huske at vedtaket om å rehabilitere Hovin var spesielt betent - men de fleste partier var vel enige om at det var på sin plass.

Så ble vi skremt alle sammen da budsjettet for 2023 ble lagt frem i høst og investeringene til skoler ble kraftig nedjustert. Dette gikk også utover rehabiliteringen av Hovin skole. Så dukker det opp akutte utfordringer på Hovin skole i vinter, og FAU tar tak og gjør en viktig jobb for å synliggjøre situasjonen overfor administrasjon og politikere.

Grunnet mindre penger til oppussing i 2023, er altså ny revidert skolebehovsplan vært gjennom politisk behandling i kommunestyret og andre utvalg. Kommunen får likevel signaler om noe økt inntekt på tampen av året. AP/SP foreslår derfor etter en del jobbing med saken, at vi rehabiliterer Hovin for 120 millioner og går tilbake til en bedre opprinnelig plan. FAU er fornøyd. Prosjekteringa er klar, tegningene er klare, det skal gjennomføres en siste kvalitetskontroll og så vil oppdraget for rehabiliteringa sendes ut på anbud. Det kan gå radig.

Jeg gjentar – frem til oktober 2022 hadde ingen andre partier forslag om endringer rundt rehabilitering av Hovin. Skråningen ved ungdomsskolen var aldri et tema. Men plutselig har debatten tiltatt i styrke og vi har fått en debatt om ny skole, og er tilbake til en hard debatt om skoletomter i Spydeberg. Det undrer meg at flere nå har snudd så kraftig med tanke på ønske om ny skole. Det er andre partier enn AP og SP, som tenker valg. Det at H og Frp varsler omkamp (reverseringspartiene?) skaper bare uro og usikkerhet, og drar muligheten for en ny og fresh Hovin ut i tid.

Hadde bestemt meg for å ikke gå inn i selve tomtedebatten, men jeg klarer ikke å la være. Skråningen ved ungdomsskolen ble prosjektert i 2016, og var det alternativet færrest ville ha den gangen, det var mange uavklarte punkter. Utfordringer med trafikk, bruk av idrettsbanen som uteområde (400 barn løpende rundt her – hva blir vedlikeholdskostnaden?). Granulat-dekke på banen – sikkerheten for de minste barna? Kan hindre senere utbygging av ungdomsskolen og barneskolen. Og som sagt – prosjekteringen er fra 2016, etter det er store boligblokker bygd ovenfor med mer trafikk og beslaglagt areal. Alt dette kan man sikkert løse eller få svar på! Men da setter vi hele saken på vent. Selv Høyre sier at dette vil kunne ta tid. Hvor god tid har dere?

Vi er derimot utålmodige, er veldig glade for jobben som er gjort, og gleder oss til en ny, fresh og større barneskole i Spydeberg på Hovin for barna våre. Trafikksikkerhet er selvfølgelig viktig for alle politikere og administrasjonen, og følges opp. Hovin ligger vakkert til med utsikt og kort vei til Hylliskogen og kulturlandskap. 120 millioner er en STOR investering og det kommer til å skje viktige endringer på Hovin. Dette blir bra!