Det første politiske fjernmøtet kan bli omgjort – fire politikere reagerer på det som skjedde

Fire politikere i plan- og bygningsutvalget ber nå om lovlighetskontroll av det aller første fjernmøtet som ble avholdt i Indre Østfold kommune på grunn av koronaepidemien.