Gå til sidens hovedinnhold

«Det er rett og slett smålig av Ap og Sp ikke å bevilge penger til idrettsrådet i 2021»

Meninger

LESERBREV: Fellesskap og idrettsglede for alle krever vilje. Indre Østfold idrettsråd har ambisjoner om å skape godt samarbeid mellom kommune, idrettslag og frivilligheten i kommunen. Vi vil jobbe for samarbeid på en rekke tverridrettslige temaer. Ikke bare på anleggssiden, men også på temaer som «Alle Med», trakassering og rasisme, frafall i idretten osv. Vi vil ha gode idrettsopplevelser for alle. Det ønsker vi å bidra til sammen med idrettslagene. Politikere på tvers av partiene har gitt inntrykk av at det vil bevilges økonomi til at vi kan ansette en person som kan arbeide med dette i det daglige. Det er ikke mye som skal til, det er snakk om 400 000 kr i et budsjett på 3,5 milliarder kroner.

Det virker som om Senterpartiet og Arbeiderpartiet mangler en del bakgrunnsinformasjon, når Hestø Hansen forteller i Smaalenenes Avis 5. desember at «Det er barn og unge som er vinnerne i dette budsjett» og «Vi ønsker også å være en foregangskommune innen folkehelse». Samtidig legger posisjonen hun er en del av, fram et budsjett hvor støtten til idrettsrådet ikke er med for neste år. Da lurer jeg på hvilke barn og unge hun sikter til og hvorvidt de har tatt en helhetsvurdering på hvordan kommunen kan jobbe med folkehelse.

Sannsynligheten for å være aktiv (i idrett) er størst for personer med høy inntekt, høy utdanning, heltidsansettelse og god helse (se f.eks Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor: Rapport 2012-4). Idrettsbevegelsen under paraplyen Norges idrettsforbund, inkludert idrettsråd og idrettslag, har inkludering som et viktig satsingsområde. Tiltak for å gjøre det mulig for alle å delta i aktivitet er nødvendig. Alle skal med, uavhengig av økonomisk situasjon, kulturell bakgrunn, ambisjoner og fysiske forutsetninger. Idrettslag har lange tradisjoner i å legge til rette for at så mange som mulig kan delta i idrett og fysisk aktivitet. Deltakelse gir ikke bare økt fysisk aktivitet, men også sosial inkludering og langvarige vennskap.

De senere årene har stadig flere voksne og unge benyttet seg av kommersielle tilbud som treningssentre (ref: den siste Stortingsmelding om norsk idrett - Meld.St.26). De som faller fra i en slik utvikling, er de som ikke har råd til å være med på slike kommersielle tilbud. Felles mestringsfølelse og felles idrettsglede, som betyr mye for at man holder på med aktivitet over lengre tid, får man heller ikke så lett når man trener på treningsstudio for seg selv. Treningsstudio er bra for mange, men ikke for alle.

Den generelle utviklingen når det gjelder fysisk aktivitet har gått i negativ retning over lang tid, ifølge samme Stortingsmeldingen som nevnt over. De som trener, trener mer enn før. Den daglige aktiviteten, hverdagsaktiviteten, er likevel vesentlig redusert de siste 20 årene. Andelen av befolkningen som beveger seg for lite har dermed økt. Delvis som et direkte resultat av dette, ser vi en framvekst av livsstilsykdommer og helseplager. Koordinering av tilbud for mosjon kan gi bedre livsglede og mindre plager. Mer aktivitet kan skapes gjennom samarbeid på tvers av lag og foreninger.

Når det gjelder barn og ungdom foregår det meste av treningen innenfor den organiserte idretten. Rundt 85% er eller har vært medlem i et idrettslag som barn/ungdom. Barn og unges aktivitetsnivå er derfor sterkt tilknyttet den dugnadsinnsatsen som voksne legger inn i idrettslagene – og idrettsrådet. Nå jobber vi som er frivillige i idrettsrådet med å få på plass en daglig leder som kan bistå klubbene med utvikling, samarbeid og aktivitet, slik at klubbene får gjort mest mulig av det de skal: skape aktivitet, og derigjennom bedre fysisk og psykisk helse i kommunen vår. Den totale verdien på frivilligheten i idretten nasjonalt er beregnet til 18,7 mrd kr. Arbeidet med å se og ta vare på barn og unge, skape mestringsopplevelser, fellesskap og glede er viktig i alle kommuner, men kanskje spesielt i en kommune som vår. En daglig leder som kan bistå de frivillige i å sette ambisjoner ut i livet er det vi har behov for. Vi håper kommunens politikere ser verdien i det vi ønsker å få til!

Med vennlig hilsen

Per Andre Byhrø

Andreas Slette

Gabrielle Bjørnstad-Northern

På vegne av Indre Østfold idrettsråd.

Kommentarer til denne saken