Indre Østfold kommunes manglende vilje og evne til utvikle det mest attraktive området i kommunen, Tomter, har irritert mange av dem som bor der. Kun 26 minutter fra Oslo med tog (vel å merke når Blixtunnelen igjen blir tatt i bruk) er tettstedet attraktivt for utbyggere og ikke minst mennesker som ønsker å skaffe seg en fornuftig priset bolig.

Det er flere år siden innbyggerne på Tomter ble lovet et nytt innbyggertorg, men ingenting skjer. Eller rettere sagt: Noe skulle skje. Otter Brødholt og hans selskap, Tomter Eiendomsselskap, skulle bygge det nye innbyggertorget på Tomter.

Et flunkende nytt bibliotek skulle også inn der pluss klasserom til den voksende barneskolen vegg i vegg. I fjor høst skrotet kommunen avtalen med Otter Brødholt.

– Partene står nå i en situasjon hvor prosjektet på grunn av kostnader, markedsendringer og framdriftsplan for gjennomføring ikke lar seg løse, skrev kommunen blant annet i en pressemelding.

Trolig har kommunen visst, eller burde ha visst at prosjektet man gikk for var urealistisk. Så hvorfor går da kommunen ikke inn for et rimeligere og realiserbart prosjekt? Er ikke kommunen opptatt av at tettstedet Tomter vokser, blir mer attraktivt og tiltrekker seg innbyggere fra hovedstaden?

Hvis kommunens politikere og administrasjon ikke forstår at det er antall minutter med tog fra Oslo S og landets største arbeidsmarked som bestemmer hvor attraktivt et tettsted og bosted i Indre Østfold er, så bommer man. At man politisk skal styre hvor folk skal bosette seg er en naiv tanke og svært kostbart for kommunens innbyggere.

Det er på tide at alle kommunens tettsteder blir sett og utviklet, og at ressursene blir benyttet der de gir mest igjen. Det gagner alle innbyggerne i kommunen.