Vi trenger Marker Bygdeliste!

Vi har over en periode luftet tanken om ei lokal liste til kommunevalget neste år blant innbyggere i kommunen. Tilbakemeldingene er utrolig positive, og det spesielle er at det er folk fra alle lag av befolkningen (altså politisk ståsted) som ser positivt på forslaget om ei bygdeliste. Vi har fått tilbakemeldinger som: dette har vi savna, rart ingen har starta ei slik liste før, dette støtter jeg, kjør på. Positive tilbakemeldinger har vi også når vi har gått rundt for å samle underskrifter for å kunne få starte bygdelista.

Det er ingen dramatikk i at vi har meldt oss ut av Høyre. Tre av oss vil stå som en uavhengig gruppe ut kommunestyreperioden og selvfølgelig forholde oss til det programmet vi er valgt inn på. Bakgrunnen for utmeldingen er at vi ønsker å danne et nytt alternativ til kommunevalget i Marker i 2023. Dette kan vi ikke gjøre som Høyremedlemmer. Derfor har vi meldt oss ut for fritt å jobbe med ei ny liste, Marker Bygdeliste, som skal være helt uten tilknytning til sentrale rikspolitiske partier. Vårt fokus skal være å jobbe ene og alene for lokalpolitikken i Marker. Primært vil hovedoppgaven være å bidra til god styring av kommunen med et tett og positivt samarbeid mellom politikere og administrasjon. Samarbeid, respekt og løsningsorientering samt god økonomistyring er viktige stikkord. Gjennomføring av vedtak fra kommunestyret samt målrettet framdrift for måloppnåelse er også noe vi vil prioritere. Kommunen står foran store utfordringer og investeringer. Vi ser utfordringene som krevende, men også spennende, og ønsker å bidra med å gjøre en innsats for Marker. Vi ser viktigheten i helhetlig tenkning for alle i bygda vår. Nå kan kanskje mange mene at alle vil det beste for innbyggerne, men forskjellen er at Marker Bygdeliste retter all sitt fokus på vår kommune totalt uten et bakenforliggende «hovedparti». Vi ønsker innflytelse for å jobbe fram gode løsninger som bidrar til vekst og gir innbyggerne goder og livskvalitet som «marking». Et overordnet mål er at Marker skal fortsette som egen kommune. Vi vet det er krevende økonomisk, men tar utfordringen dersom velgerne ønsker at vi skal få posisjon i kommunestyret.