Investor Arild Aaserud flagget i RA den 17. november og i Smaalenenes Avis den 19. november, sine planer for utbygging av vind- og solenergi i Indre Østfold og Rakkestad. Aaserud har sikkert teft for gode investeringer, men natur, miljø og energispørsmål er ikke hans sterke side.

Uttalelser som «jomfruelig skog og fjell som er tilpasset et nytt energiverk» viser med all tydelighet dette. Han har ikke fått med seg FNs naturpanel IPBES anser tap av biologisk mangfold som en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene.

Og at de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold er nettopp arealtap og oppsplitting av naturområder, såkalt fragmentering. Derfor er det nettopp jomfruelig skog og fjell som ikke egner seg for utbygging, verken av vind- eller solkraft, eller veier og hyttefelt for den del.

Aaserud hevder videre at høye strømpriser er et argument for utbygging av mer energi. Dersom Norge, som et tankeeksperiment, hadde sendt alt vi produserer av energi til Europa, ville det dekke ca. 3,5 % av Europas energibehov. Sender vi hele vårt overskudd i et normalår så dekker det bare noen promiller av behovet.

Og dersom vi dobler dagens eksport av strøm, vil det fortsatt dekke kun promiller av Europas behov. Jeg forventer at Aaserud, som investor, har litt peiling på økonomi.

Det er derfor ikke troverdig av Aaserud å hevde at nedbygging av enda mer jomfruelig natur med vindturbiner, vil ha noen som helst innvirkning på strømprisen i Norge.

Dette leserbrevet er et tilsvar til denne artikkelen:

Rik investor og grunneier vil bygge vindmøller og solcellepark i Rakkestad