Det er ikke sant at tingretten på Mysen består – den reduseres til et avdelingskontor

Ole Andre Myhrvold

Ole Andre Myhrvold Foto:

Av
DEL

MeningerNylig konkluderte regjeringen om tingrettenes framtid. I Indre Østfold ble det fremstilt som om at tingretten på Mysen får bestå. Faktum er at regjeringen foreslår å legge ned nær 40 av 60 tingretter i Norge. Vår egen Heggen og Frøland tingrett inkludert.

Regjeringens forslag er hovedsakelig det samme som domstolkommisjonens forslag fra før jul: to tredjedeler av tingrettene skal legges ned. Forskjellen er at regjeringen oppretter såkalte avdelingskontor eller «rettssted». Tingretten på Mysen vil bli et slikt «rettssted» underlagt den nye domstolen med sete på Ski.

Regjeringens forslag vil svekke alle domstolene som legges ned, og reduseres til avdelingskontor med «minimumsbemannning». Domstolene vil med forslaget tappes for ressurser og miste tilstedeværende ledelse. Når det skal gjøres videre prioriteringer i regi av Domstolsadministrasjonen er det all grunn til å frykte at avdelingskontorene vil nedprioriteres til fordel for hovedsetet. En nedbygging over tid vil gjøre det enklere å legge dem ned i neste omgang. Mistenkelig likt oppskriften vi har sett i for eksempel nærpolitireformen. Folk husker kanskje fortsatt politikontoret på Mysen, og hvor kort levetid det fikk?

Vi risikerer med regjeringens forslag en løsning der tingretten på Mysen med flere ansatte saksbehandlere og dommere blir til et avdelingskontor hvor en dommer kommer tilreisende en uke i måneden, eller enda sjeldnere. Det er heller ingen garanti for faste saksbehandlere på Mysen. Regjeringen sier nemlig at de vil styrke avdelingskontorene med kompetanse, men sier ikke at denne kompetansen faktisk skal jobbe der fast.

Dersom regjeringen mener at alt skal være som i dag ved tingretten på Mysen så er forslaget innholdsløst. Det er nemlig minimal eller ingen innsparing. Regjeringens beregning er på 8 millioner kroner spart i året for hele landet, men forslaget vil gi økte reiseutgifter både for domstolene og vanlige folk. Og hva er da poenget? Man oppnår først og fremst å sentralisere makt myndighet til færre hender, og bane vei for fremtidige nedleggelser.

Det er altså ikke sant at tingretten på Mysen skal bestå. Den reduseres til et avdelingskontor. Et typisk eksempel på sniksentralisering, som legger opp til at aktiviteten dør langsomt ut på mange av de såkalte "rettsstedene".

Artikkeltags