MANGLENDE BUDSJETTDEKNING FOR IDRETTSRÅDETS VIRKSOMHET 2023

Jeg viser til Smaalenenes avis 15.12.22, hvor avisen har en reportasje om manglende bevilgning til Indre Østfold Idrettsråd.

Flere vurderer å trekke seg fra verv etter politikernes nei: – Vi er utrolig skuffet

Trond A. Enger (Ap) om penger til idrettskoordinator: – Riktigere med penger til kultur

Jeg er en av revisorene for Indre Østfold idrettsråd. Styredokumenter og referater blir sendt oss etter hvert møte. Dette fordi den nye revisjonsordningen krever fortløpende oppfølging av aktiviteten i Idrettsrådet.

Intern kontroll økonomi er et viktig styrings verktøy.

Gjennom dette arbeidet har jeg blitt kjent med idrettsrådets mange arbeidsoppgaver. Indre Østfold Idrettsråd, med sine 10 000 medlemmer, har en rekke arbeidsoppgaver som ikke er synlig for allmennheten. Eksempelvis krav til dokumentasjon. Alle saker som behandles har en skriftlig saksfremstilling. Protokoller fra møter og igangsetting av vedtak kreves skriftlig.

I tillegg til den løpende oppfølging av saker, må Idrettsrådet rapportere inn forbrukstall. Norges Idrettsforbund og Indre Østfold idrettsråd krever dette. Innrapporterte tall danner grunnlag for utbetaling av forskjellige tilskudd. I tillegg må idrettsrådet informere og delta på møter med kommunen og idrettslagene.

Det er med skuffelse at Indre Østfold kommune ikke har bevilget økning av stilling som daglig leder fra 60 % til 100 % . Det er forståelig at idrettsrådet er skuffet.

Jeg kjenner Per Arne Byhrø som hardtarbeidene for idretten. Det han uttaler eller har mening om, bør de som styrer kommunen lytte til.

Vi vet at frivilligheten på landsplan legger ned 150 000 årsverk. I kroner og øre utgjør verdien årlig over 75 milliarder. (SSB).

Jeg henstiller til Indre Østfold kommune om å bevilge de nødvendige midler (kr.340.000) til heltidsstilling (daglig leder) til Indre Østfold Idrettsråd.