Jeg har Paqle news og registrerer at Smaalenene Avis i en leder sier at jeg ikke er en talsperson for vest. Det er akkurat det jeg er – en talsperson for Spydeberg. Har dere glemt jobben jeg gjorde med å redde Stasjonsgata fra utbygging med høye hus, i første rekke i gata. Det var blant annet etter mitt initiativ og aksjon. Og jeg ga meg ikke og høyhus i gata ble avlyst pga meg og aksjonen som ble satt i gang.

Fjerning av kafeen på Fjellheim slik at frivilligheten og idretten fikk tilbake kjøkkenet der, var etter min interpellasjon og hvor jeg ikke ga meg før dette skjedde. Begge disse sakene har gjort at jeg er gjenvalgt for fire nye år. Folk i Spydeberg har lagt veldig godt merke til det. Og jeg har tenkt å stå på for befolkningen både der og resten av kommunen de neste fire årene.

Jeg ønsker derfor at påstanden om at jeg ikke er en talsperson for vestsiden av kommunen må rettes opp i avisen. En beklagelse hadde vært på sin plass. Bortsett fra min egen innsats for Spydeberg, er jeg absolutt en talsperson også for resten av kommunen. Vi er valgt inn for hele kommunen og vi skal ikke bare skjele til der en bor.

Dette bør alle kommunerepresentantene være veldig bevisst på. Jeg håper at Smaalenenes Avis blir mer etterrettelig nå med en ny redaktør og ikke slipper til pensjonistredaktøren som har en slagside uten sidestykke.