Smaalenenes avis har en presentasjon av valglistene til Høyre og Ap til kommende kommunevalg. Ved å se på de 10 første på lista, finner avisen at halvparten er fra Askim.

Men hvorfor akkurat de 10 første plassene? Hadde de sett på de 7 første plassene på Arbeiderpartiets valgliste, ville de sett at tre er fra gamle Hobøl, to fra Eidsberg og to fra Askim. Det understreker bedre vårt poeng. Indre Østfold er én kommune og skal forbli én kommune. Derfor rekrutterer vi først og fremst etter hva kandidatene står for, ikke etter hvor de bor.

For nominasjonskomiteen til Arbeiderpartiet er listeforslaget en helhet. Det maksimale antallet en kan ha på ei valgliste er antallet kommunestyrerepresentanter + et tillegg på inntil 6 navn. For Indre Østfold betyr det 51 navn. Vi er stolt over å ha ei liste med 51 flotte navn, 26 kvinner og 25 menn. Vi er også stolt av aldersspennet, med den eldste født på 30-tallet og hele 5 født på 2000-tallet. Vi er også glad for å ha en høy andel kandidater som ikke er født i Norge, men som bor og virker i Indre Østfold og representer en vesentlig del av Indre Østfoldingene.

Vi har gitt stemmetillegg til de tre første for å sikre kontinuitet, men håper på sterk kamp om de øvrige plassene. Her er det dyktige folk med lang erfaring, og ungdom med pågangsmot og nytenking, som alle har stilt seg til disposisjon for velgerne og kommunepolitikken.

Nominasjonskomiteen er stolt over at et enstemmig nominasjonsmøte støttet vårt forslag på valgliste for Indre Østfold Arbeiderparti.