Derfor har Richard (40) stengt vaskehallen

– Etter 11 års bruk var tiden moden for å bytte ut det gamle utstyret. Nå blir det i stedet topp moderne utstyr.