Gå til sidens hovedinnhold

«Dere må la Tenor skole bestå – tenk dere godt om og lykke til»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Skolebruksplan for Indre Østfold kommune er det foreslått å legge ned Tenor skole. Slik man kan lese planen fremstår egentlig alt «øst» i kommunen nesten som tabu.

Hvorfor Tenor skole er lagt i øst er vel også et spørsmål, da vi etter min mening ligger midt i kommunen. Tenor skole ble opprettet i 1853, som en av de første faste skoler i kommunen. I 1893 sto ny skole klar og den var i bruk til 1960. Etter krigen ble den for liten så bedehuset ble brukt i tillegg. Det var stor motstand i kommunestyre på femtitallet for å bygge ny skole på Slitu, men heldigvis hadde vi sterke politikere fra Slitu som fikk dette til og ny skole sto klar høsten 1960. Den har senere blitt utbygget flere ganger. Jeg gjør oppmerksom på at jeg uttaler meg som privat innbygger og jeg håper at lag og foreninger etc. vil sende inn sine betraktninger innen fristen 30.10.2020. Hvorfor og hva vil skje hvis skolen legges ned? Noen betraktninger:

Transport: Så langt jeg kan lese skal alle elever overføres til Korsgård skole, som ligger ca. 4,7 km unna. Dette vil kreve busstransport av 100% av elevene. I dag fraktes 25% til Tenor skole i buss. Fremdeles venter vi på gang og sykkelvei fra Slitu til Sekkelsten og fra Sekkelsten til Korsgård - er dette hensyntatt? Busstransport koster også. 5-6-åringer med buss er jeg heller ikke sikker på er til det beste for barna!

Undervisnings areal: Er det plass til 90-100 elever til på Korsgård når man også hensyntar økning i boligmasse i Askim? Dette betyr at Korsgård må regne med ca. 400-500 elever! Hva med andre skolegrenser, som løser areal bruken og viser langsiktighet?

Økonomi: Hele planen har tatt utgangspunkt i økonomi og jeg har forståelse for denne utfordring. Som alltid trues det med eiendomsskatt hvis ikke alt blir sentralisert og stort. Jeg tror dessverre ikke at Indre Østfold vil komme unna denne usosiale skatt i løpet av 2-4 år uavhengig av denne saken. Enten vil man begrunne det med Corona-årsaker, helse og eldreomsorg eller skole. Driftsbudsjettet vil ikke ble noe mindre ved sentralisering, de tall som presenteres i planen tviler jeg på. Der har man tatt som en selvfølge at flere stillinger blir overflødige, men jeg er sikker på at alle som i dag jobber på Tenor skole vil følge med over til Korsgård. Her vil man følge samme prinsipp som ved sammenslåingen. Store kostnader på vedlikehold, men ikke nå. I 2027-2030-2035 er det anlegg som må gjennomgås og mulig byttes ut. Varmeanlegg står det ikke tidsrom på. Det ble også laget en rapport i gamle Eidsberg kommune som viser helt andre økonomiske tall, er det sett noe på den? Ser ut som den såkalte Kaupang-planen er brukt rått!

Prognoser: All utvikling det vises til er negativ og er hentet fra SSB. Dette er veldig usikre tall. Det sier også SSB klart. Slitu er vel et av de tettstedene som vokser og vi har i dag ca. 2000 arbeidsplasser. Det er i nærmeste fremtid planer om ca. 50 nye boenheter. I tillegg kommer det spennende saker på kartet som setter Slitu enda mer i sentrum. Jeg vil tro at en del av de som jobber og tenker seg jobb i område vil vurdere Slitu som et sted å bo - hvis det er barneskole her! Uten skole er dette det samme som å gi dødsstøtet til Slitu som levende lokalt samfunn!

Pedagogisk innhold: Dette område skal/kan jeg ikke kommentere mye da jeg ikke har noe kompetanse på området. Men jeg tror at de på Grendeskolen i dag får like god utdannelse som på store skoler. Mulig det er tilgang til mer spesialutdannede lærere på de større skolene? Lærertettheten ved overflytting til Korsgård og nedlegging av Tenor vil ut fra plan ikke gi store forskjeller.

Etterbruk av Tenor skole lokaler: Dette kan jeg ikke finne noen forslag på! Kjenner til at noen tenker at frivillige organisasjoner skal ta over å drifte som «kultursenter» - glem det! Ingen har slike midler tilgjengelig og er skolens barn borte er dette en håpløs tanke. Hva tenker ADM i kommunen, rives?

SFO: Nedlegges. SFO er skolefritidsordning som mange er avhengig av.

Samfunnsregnskap: Tillater meg og lime inn noe av høringsuttalelsen til Slitu If: «Ved nedleggelser av grendeskoler vil idrettslag også måtte legges ned grunnet liten eller ingen aktivitet. Skolen er selve bindeleddet og en bærebjelke i grendene hvor vi samles til sosiale aktiviteter og idrett. Det er i skole gården aktivitet og interesse for idrett som regel oppstår. Uten grendeskoler blir det altså ingen rekruttering til lokale idrettslag. Dugnad ånden vil forsvinne over tid, da vi ikke har tilknytning til andre grender. Idrettsanlegg/lysløyper og turstier vil ikke bli vedlikeholdt og gro igjen. Innbyggerne blir mer stille sittende uten aktivitets tilbud i nærområde som igjen går utover fysisk og psykisk helse.» Slitu kan på sikt bli et sted med store utfordringer som kan koste mer enn skolenedleggelse. Vi må nok også forvente at Skolekorpset blir lagt ned. Slitu Vel vil kanskje leve litt lenger, men ser vel også håpløshet i sikte. Man sier at minst 50% av grendene vil dø ut - og kun hvis det er sterke ildsjeler kan de opprettholdes! Jeg tror ikke så mange ildsjeler som skal til for å opprettholde tettstedene finnes noe sted i kommunen. Så dette er en villet utvikling fra den kommunale adm ledelse, at Slitu bør dø ut. Føler nærmest at vi er en utrydningstruet rase!!

Min oppfordring til Indre Østfold kommunestyre er at dere må la Tenor skole bestå. Tenk dere godt om og Lykke til

Kommentarer til denne saken