↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 92 34 98

Besøksadresse

Østbuen 5
1820 SPYDEBERG
  1. Beskrivelse

Drillcon AS er en bedrift som utfører det meste innen betongsaging, kjerneboring, wiresaging, fjellsplitting, gulvsliping, og maskinell rivning i betong. Med god kjemi og som tidligere kolleger, startet Kai Warud og Tore Svendsby opp bedriften våren 2000. Med fornøyde kunder og et godt marked har vi i dag vokst til 26 ansatte.

Vår strategi har hele tiden vært at kunden skal være fornøyd med den jobben vi gjør. Dette medfører fokus på punktlighet, pris, sikkerhet, renhold og ikke minst hyggelige medarbeidere.

Vi retter oss i første omgang mot byggevirksomhet i Østlandsområdet, men vi er fleksible i forhold til geografisk plassering av prosjektene. Vi tar selvsagt også på oss oppdrag av mindre art, som f.eks. saging av åpninger til vinduer og dører osv.

I den senere tid har vi satt fokus på wiresaging i betongkonstruksjoner, fjell og vi utfører også wiresaging offshore.