↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 92 43 50

Besøksadresse

Kroerveien 15
1827 HOBØL
  1. Beskrivelse

Visjon:

Å gi våre arbeidstagere en meningsfylt hverdag, gjennom arbeid og sosial omgang, uavhengig av fysiske/psykiske skader eller sykdommer. Med et mål om fast lønnet arbeide.

 

Motto:

Vi er ikke til for oss selv, men som et tilbud til våre Deltagere.

Hobøl Asvo er 100% eid av Hobøl kommune.

 

Bedriften har 17 VTA- plasser og tilbyr tilrettelagt arbeid - arbeidstrening kombinert med skole - avklaring og attføring, samt lærekandidater.