↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

480 49 107

Besøksadresse

Vangsveien 10
1814 ASKIM
  1. Beskrivelse

Advokatfirmaet Vegard Lien AS ble etablert i 2006 av Advokat Vegard Lien.

Advokatfirmaet har kontor i Spydeberg kommune i Østfold.

Advokat Vegard Lien har en variert arbeidsmessig bakgrunn fra flere advokatfirmaer, domstol og annen type virksomhet.

Advokat Vegard Lien er fast forsvarer for Heggen og Frøland Tingrett og har tidligere vært fast bistandsadvokat for Heggen og Frøland tingrett.

Firmaet dekker advokattjenester i hele det sentrale østlandsområdet, likevel med hovedvekt på regionen Indre Østfold