↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

414 89 828

Besøksadresse

Stasjonsmester Frosts gate 18
1830 ASKIM
 1. Beskrivelse

Smaalenenes Advokatkontor er et kontorfellesskap beliggende sentralt i Askim. Advokatene har lang erfaring og variert bakgrunn fra både privat og offentlig sektor samt egen advokatpraksis.

Etter å ha drevet advokatpraksis i Halden og Sarpsborg fra 1988, etablerte advokat Bjørn Olav Nome Smaalenenes Advokatkontor i Askim i 2004. I 2006 kom advokat Thor Anders Smith Hoen med som kontorfelle og advokat Inger-Line Dingstad-Eriksen ble en del av kontorfellesskapet i juni 2014.

Advokatene ved Smaalenenes Advokatkontor tilbyr juridisk bistand til både private og næring klienter. Advokatene driver allmennpraksis med hovedvekt på familierett, arv og skifte, fast eiendoms rettsforhold, bistand i forbindelse med boligsalg, strafferett, barnevernrett, forsikringsrett og forvaltningsrett.

Alle advokatene er medlemmer av Advokatforeningen

 

Bjørn Olav Nome

Tlf: 414 89 828
E-post: [email protected]

Advokat Nome driver allmennpraksis med særlig vekt på arverett, familierett, boligsalg, økonomisk oppgjør mellom samboere og ektefeller og barnevernrett.

 • 2004 etablerte egen praksis i Askim, og har siden 2006 drevet i kontorfellesskap med advokat T.A. Smith Hoen og med senere tilslutning fra advokat Knut Lie og advokat Inger-Line Dingstad-Eriksen.
 • Egen advokatpraksis i kontorfellesskap med advokatene Tonholm, Lensebråten, Selsaas, Smith Hoen m.fl i Sarpsborg 1991-2004.
 • Egen advokatpraksis i samarbeid med h.r. adv. Ytterbøl 1988-1991.
 • Advokatfullmektig hos h.r.advokat Thorer Ytterbøl i Halden/Sarpsborg 1986/1987.
 • Advokatfullmektig hos advokat Ivar Tønjum 1985/1986.
 • Adjunkt/lektor ved Askim videregående skole 1980-1984.
 • Juridisk embetseksamen 1983.
 • Cand.Mag eksamen ( engelsk-historie-statsvitenskap ) 1979.

 

T. A. Smith Hoen

Tlf. 977 60 780
E-post: [email protected]

Adv. Smith Hoen arbeider i hovedsak med straffesaker, som bistandsadvokat, faste eiendommers rettsforhold, oppgjør i forbindelse separasjon skilsmisse, arv, barnevern, barnefordeling m.v.

 • Egen advokatpraksis i Sarpsborg sammen med advokatene Nome og Lydersen fra 2000, senere kontorfellesskap med advokatene Lensebråthen, Selsaas, Larsen og Fredheim. Hele tiden i kontorfellesskap i Askim med adv. Bjørn Olav Nome senere også adv. Knut R. Lie og adv. Inger-Line Dingstad-Eriksen.
 • Div. stillinger i politi- / påtalemyndighet ved diverse embeder 1992 2000, herunder som politiinspektør og politimesterens faste stedfortreder, tidvis kst. politimester m.v.
 • Juridisk embedseksamen vår 1989, skattejurist i Oslo 1989 -1992

 

Inger-Line Dingstad-Eriksen

Tlf: 474 09 379
E-post: [email protected]

Adv. Dingstad-Eriksen bistår både private og næring klienter, herunder også sameier og borettslag. Hun arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold herunder bla. avhendingsloven og mangelsspørsmål i forbindelse med kjøp/salg av eiendom, alle typer rettigheter knyttet til fast eiendom, jordskifte, tomtefeste og husleiespørsmål. Videre bistår hun med kontrakt og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret i forbindelse med salg av eiendom uten megler.

Adv. Dingstad-Eriksen arbeider også med nabotvister, forsikringsrett, forvaltningsrett, forbrukerrett, barnefordeling og saker etter plan- og bygningsloven mv.

Hun er fast samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund og innehar flere styreverv bl a. innenfor eiendomsutvikling og i et interkommunalt selskap.

 • Egen advokatpraksis i Askim fra 2014
 • Advokatbevilling 2010
 • Rådgiver og advokatfullmektig i Norsk pasientskadeerstatning 2009-2014
 • Rådgiver i Statens landbruksforvaltning 2008-2009.
 • Saksbehandler og advokatfullmektig i Protector Forsikring ASA 2005-2008
 • Master i rettsvitenskap høsten 2005

Godkjenninger og sertifiseringer