↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 88 17 70

Besøksadresse

Rådhusgata 9
1830 ASKIM
  1. Beskrivelse

Velkommen til Pedersen & Skogholt Regnskap AS!

Pedersen & Skogholt Regnskap er et regnskaps- og rådgivingsselskap for bedrifter og organisasjoner. I tillegg til å utføre tradisjonelle regnskapstjenester kan vi tilby høyt kvalifisert rådgiving innenfor blant annet skatt, avgift, oppkjøp og selskapsorganisering.

Pedersen & Skogholt Regnskap AS er søsterselskap til Pedersen & Skogholt statsautoriserte revisorer, som er Follos største revisjonsselskap og har eksistert i 50 år.  Vår beliggenhet gjør at vi enkelt også kan betjene kunder i Oslo området. Når du velger Pedersen & Skogholt Regnskap AS, velger du en effektiv samarbeidspartner som bruker moderne arbeidsverktøy og setter kunden i fokus.  Samtidig holder vi i hevd de beste tradisjoner som faglig dyktighet, integritet, kvalitet og personlig engasjement, kombinert med konkurransedyktige priser.

REGNSKAP, LØNN OG ØKONOMISTYRING

 

Konsentrer deg om driften 

- vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser.  Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet gjør Pedersen & Skogholt Regnskap AS til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester. Vi vil med vår kompetanse og vår tilknytning til vårt søsterselskap Pedersen & Skogholt statsautoriserte revisorer også kunne være behjelpelig med oppgaver utover hva et vanlig regnskapskontor kan utføre.  Dette gjelder særlig innenfor skatt og selskaps-rettslige spørsmål.  Vår totalkompetanse gjør at vi kan være en diskusjonspartner ved blant annet forretningsmessige endringer, oppkjøp eller salg, skatteplanlegging og styrearbeid. Pedersen & Skogholt Regnskap gir sine kunder mulighet for full tilgang til egne regnskaper og bilag via web. Dine regnskapsdata kan hentes frem når det passer deg.

 

OUTSOURCING

 - overlat hele økonomifunksjonen til Pedersen & Skogholt Regnskap AS.

Vi kan overta utvalgte regnskapsoppgaver eller hele økonomifunksjonen til selskapet.  Outsourcing betyr lavere kostnader og bedre økonomistyring. Selskapet slipper å binde opp kapital i kontinuerlige investeringer, og i ny og oppdatert kunnskap om regler og teknologi.  Selskapet vil også slippe feil-ansettelser og problemer ved sykdom og fravær.

Outsourcing gjør det enkelt å tilpasse tjenesten til selskapets størrelse og markedssituasjon.  Outsourcing gir selskapet tilgang til all programvare og kompe-tanse som er nødvendig for økonomistyring.

Kombinert med fakturascanning og dokumentflyt vil selskapet gjennom webløsning ha permanent tilgang til alle rapporter og bilag.  Dokumentflyt gir selskapet mulighet for elektronisk godkjenning av inngående fakturaer og andre bilag.