↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 64 64 00

Besøksadresse

Ulvenveien 91
0581 OSLO
  1. Beskrivelse

Mr Pukk AS driver pukkverk med salg og levering av jord, grus og andre steinmasser til private og bedrifter i Oslo-området.

I tillegg har vi deponier der du kan levere fyllmasser. 

Vi disponerer en stor maskinpark og utfører også betong,- og asfaltknusing samt flytting av store maskiner.

 

Tilbyr tjenester innen:

  • Jord, bark, sand og pukk
  • Henting og levering av små sekker
  • Henting og levering av storsekker
  • Kranbil tjenester
  • Grabb tjenester
  • Betong og Asfalt knuser
  • Mobil knuser
  • Flytting av maskiner
  • Gjenvinning