↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

901 57 977

Besøksadresse

Askimveien 508
1816 SKIPTVET
  1. Beskrivelse

Stadig dyrere strøm tvinger frem nye og rimeligere energikilder. Varmepumpe er miljøvennlig og garantert lønnsomt. For den som ønsker å redusere strømutgiftene, er varmepumpe løsningen. To tredeler av ditt oppvarmingsbehov hentes rett opp av bakken. ABE Boring AS prosjekterer, borer for kollektor og installerer varmepumpe og reduserer oppvarmingskostnaddene for deg.

En energibrønn henter energi fra grunnen og flytter den inn i huset ditt. Hvordan virker en energibrønn?

En energibrønn benytter seg av en varmepumpe som regelrett pumper energien som finnes i grunnen inn i huset ditt.

 

Normalt vil energi i form av varme strømme fra der det er varmt til der det er kaldt. Men ved hjelp av en varmepumpe kan man snu denne strømmen slik varmen strømmer i motsatt retning. Dette gjør at varme kan hentes ut i fra grunnen i en energibrønn og inn i huset ditt selv om det kun er 5 grader i fjellet og behagelige 20 grader i huset. Fjellgrunnen vil under ca.15 meter holde en temperatur på ca 5 grader året rundt. Dette gjør at du har en utømmelig varmeressurs rett under huset ditt.

 

Brønnboring

Vann frå egen brønn smaker best!

Brønnene leveres med komplett pumpeanlegg. Det bores med foringsrør igjennom løsmassen så langt ned i fjellet av overvannet ikke renner inn i brønnen. Hullet borres videre under foringsrøret, til man treffer på tilstrekkelig med vannførende fjellsprekker. Grunnvannet er naturlig renset for biologiske og organiske stoffer som overflatevann trenger kjemiske rensemetoder for å få bort. Vannpumpens størrelse avhenger av brønnens dybde, samt tilsig av vann i fjellet. (l/t)

 

Energiboring

Miljøvarme som lønner seg på sikt!

Oppvarming om vinteren avkjøling om sommeren bergvarme / varmepumpe. En energibrønn er en enganginvestering og et miljøvennlig tiltak, fordi den genererer kraft uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som er skadelig for plante og dyreliv. Energibrønnen utnytter varmeenergien i berggrunnen. Dette er en fornybar ressurs som alltid vil være tilgjenglig.

I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det trygghet å vite at 2/3 av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse endringene.

Opp til 30.000,- i støtte fra Enova på instalasjon av Bergvarmepumpe!

 

Horisontalboring

Horisontalboring benyttes for å bore under veg, jernbane, bygninger og gjennom fjell for fremføring av vann og avløpsledninger samt strømkabler mm. Horisontalboring gir minimalt inngrep i naturen og er ofte mer lønnsomt enn å grave eller sprenge grøft under vei.

 

Styrt boring

Styrt boring i løsmasser, muliggjør etablering av nye rør uten graving. Borestrengen styres ved hjelp av et pilothode. Dette hodet kan best sammenlignes med en skje som trykkes/bores innover i massene. Pilothodet består ev en skrå plate, et sondehus og en dyse som spyler en blanding av vann og bentonitt. I pilothodet ligger det en sonde som forteller oss posisjonen på boringen. Dette gjør det mulig å styre hodet i alle rettinger.

 

Fundamentering

Kan benyttes i alle typer byggprosjekter fra store bygg til vanlige bolighus og hytter, der grunnforholdene er uforutsigbare.

Stålpelekjerne: Med vår metode borer vi gjennom alle typer løsmasser. Deretter monteres selve belastningspelen. Små inngrep på tomten. Raskt. Erfaringsmessig er fundamentering med stålkjerner den sikreste og ofte den billigste løsningen for mindre bygg. Der bygget står fritt på peler slipper man drenering. Miljøvennlig!