↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 19 59 66

Besøksadresse

Glomboveien 2
1678 KRÅKERØY
  1. Beskrivelse

Stene Stål Gjenvinning

Forretningsområdene våre er konsentrert om sortering, bearbeiding og gjenvinning av stål og metaller (råvarer), samt frakt og mottak ved rivning av stålkonstruksjoner.

Våre kunder er støperier, metallstøperier og jernverk.

Vi er 26 ansatte totalt, fordelt på anleggene i Fredrikstad, Halden og Mysen.

 

Våre kunder er støperier, metallstøperier og jernverk. Blant våre kunder kan vi nevne Jøtul ASA, Kronos Titan AS, Ulefos Jernværk KS, Hafsil AS og Celsa Armeringsstål. En stadig økende mengde metaller leveres også for eksport.

 

Det ligger lang erfaring og mye kunnskap bak det å gjøre en riktig utvelgelse av råvarer med ulik kvalitet på en rask og effektiv måte.  Stadig strengere krav fra markedet har gjort at vi har lagt ned betydelige ressurser i å bygge opp kunnskap blant våre medarbeidere på dette området. Dette har imidlertid sikret oss en bred operatørkompetanse.  I samarbeid med våre kunder gjennomfører vi kontinuerlige analyser for å oppnå optimal kvalitet på råvarene.

 

20. august 1998 ble Stene Stål Gjenvinning ISO 14001 sertifisert som den første gjenvinningsbedriften i Norge.

 

Betydelige midler blir investert kontinuerlig i opprusting av vår maskinpark og anleggsområde. Vi har egne lastebiler som henter og bringer råvarene, noe som sikrer oss full kontroll over at alt blir fraktet og levert som avtalt.

Vi står meget godt rustet til å møte utfordringene i markedet, i form av skjerpet konkurransesituasjon og hardere krav fra våre kunder.  Vi legger vekt på en stabil og levedyktig samarbeidspartner og vår forretningsidé er bygd på at vi søker langsiktighet i våre kunderelasjoner.

 

Stene Stål Gjenvinning AS er medlem av NR, Norsk Returmetallforening.