↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 83 55 60

Besøksadresse

Stegenveien 1
1820 SPYDEBERG
 1. Beskrivelse

Spydeberg Regnskapslag er et autorisert regnskapsførerselskap som betjener hele det lokale næringsliv innenfor området regnskap, skatt og økonomi.

Kontoret er organisert som et SA hvor alle som er regnskapspliktig kan bli andelshavere og få utført tjenester til selvkost. Samtlige som får sitt regnskap ført ved Spydeberg Regnskapslag har rett til å kjøpe en andel som koster kr 300,-.

Spydeberg Regnskapslag ble etablert allerede i 1952 av bønder i Spydeberg kommune. Spydeberg Regnskapslag er nå et av distriktets største regnskapskontor og dekker hele det lokale næringslivet. Kontoret betjener alle typer næringer og organisasjonsformer. Spydeberg Regnskapslag er størst innen øvrig næringsliv men skal fortsatt være et klart førstevalg hos landbruket i vårt område. Kontoret satser på høy kvalitet og kompetanse. Høsten 2008 er 8 av 10 ansatte autoriserte regnskapsførere. Spydeberg Regnskapslag holder til i lyse og moderne lokaler i 2 etasje på Felleskjøpet i Spydeberg.

Spydeberg Regnskapslag tilbyr fleksible løsninger. Arbeidet kan gjøres i bedriften eller kunden kan gjøre deler av arbeidet. Spydeberg Regnskapslag kan tilby ekstern pålogging slik at f. eks fakturering kan skje i bedriften og bokføres direkte i regnskapet.

Våre dyktige medarbeidere trives godt i et positivt arbeidsmiljø og er opptatt av å veilede våre kunder til enkle og gode regnskapsrutiner, I tillegg tilstreber vi å gi våre kunder best mulig service, samt å gi god veiledning innen regnskap, skatt og økonomi.

Vi trives blant fornøyde kunder.

 

 

Tjenester:

 

Veileding 

 • Etableringer
 • Selskapsformer
 • Budsjettering
 • Finansiering
 • Endringssituasjoner
 • Eierskifte - generasjonsskifte
 • Arv og gaver

 

Regnskap

 • Bokføring
 • Avstemminger
 • Mva oppgjør
 • Årsoppgjør
 • Årsregnskap
 • Ligningspapirer
 • Skatteberegning

 

Lønn

 • Lønnsutbetaling
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Andre trekk
 • Sykepenger - refusjoner
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Offentlige rapporteringer
 • Fakturering
 • Integrering med regnskap
 • Med eller uten KID
 • Elektronisk innhenting av innbetalinger fra bank.
 • Purringer
 • Kontakt med inkassoselskap

 

Betalingsformidling

 • Gjennomføring av betalinger integrert med regnskap

 

Kontakt oss på
Telefon: 69 83 55 60