Viken fylkeskommune vil fra mandag 15. august utføre vedlikehold på fylkesvei 114 Østre Trøsken bru. Det vil medføre at brua stenges for all tungtrafikk fram til sommeren 2023, mens et kjørefelt fortsatt vil være åpent for personbiler, opplyser kommunikasjonsrådgiver Georg Ståle Brødholt i en pressemelding til redaksjonen.

Bygd i 1967

Han opplyser at det skal utføres et omfattende arbeid med forsterking og vedlikehold på brua som ble bygd i 1967. I anleggsperioden må brua stenges for alle kjøretøy med vekt over 3,5 tonn, slik at busser og lastebiler ikke lenger vil kunne passere.

– Vi er opptatt av å unngå rystelser fra passerende kjøretøy mens vi arbeider på brua, der tunge kjøretøy er det største problemet. Vi har derfor valgt en løsning der personbiler får passere det meste av tiden, uttaler byggeleder Vibeke Larsen i Viken fylkeskommune i pressemeldingen.

Det innebærer at det blir lysregulering av trafikken over brua, der et kjørefelt vanligvis vil holdes åpent for personbil. Det vil samtidig gis dispensasjon for passering med noe tyngre kjøretøy som minibuss til skoleskyss og ambulanse under utrykning.

Stenges helt i perioder

– I perioder må brua stenges for all trafikk. Det vil da settes opp skilt som varsler om dette en uke i forveien, og brua vil da stenges helt i tre påfølgende dager, sier Vibeke Larsen.

I slike perioder må alle kjøretøy bruke omkjøringsveier som fv. 118 Grålumveien, fv. 279 Missingmyrveien, fv. 115 Svinndalsveien eller fv. 1088 Agnaltveien.

For tunge kjøretøy som buss og lastebil vil dette gjelde hele anleggsperioden fra 15. august og frem til sommeren 2023.

Østre Trøsken bru ligger på fylkesvei 114 i Sarpsborg kommune, og går over sundet mellom Mingevannet og Vestvannet.