NVE har lagt frem forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft», som nå er på høring. Det fremgår av planen at den har til hensikt å utpeke områdene i Norge som er mest egnet til utbygging av vindkraftverk på land.

I forslaget er deler av Trømborgfjella utpekt som et slikt område. Indre Østfold Høyre er sterkt uenig. Utbygging av vindkraftverk medfører omfattende og uopprettelige inngrep i naturen. Turbinene som bygges nå for tiden er mer enn 200 meter høye, og ville bli synlige fra svært store deler av vårt flate Indre Østfold-landskap. Turbinene må lyssettes med høy-intensitets blinkende signallys, og rotorene avgir betydelig støy. Mellom turbinene må det anlegges brede anleggsveier og et omfattende internt strømnettanlegg.

LES OGSÅ: Trømborgfjella kan få vindmøller – nå hagler protestene

Det kan godt hende at vindkraftverk på land i Norge er nødvendig for å produsere nok fornybar energi. Norge produserer mer energi enn vi for tiden trenger, og ny produksjon skjer derfor med hensikt om å eksporteres til utlandet. Dersom det skal bygges vindkraftverk på land, må det skje i områder som ikke er viktige nok for å ivareta andre formål. Trømborgfjella er et unikt område som Høyre mener at må bevares som det er. Området er en del av et sammenhengende grønt utmarksbelte som går fra sør til nord i Østfold, og som er viktig for rekreasjon og friluftsliv for våre innbyggere.

(Saken fortsetter under bildet)

 

I tillegg har det en egenverdi at store områder i Østfold blir bevart urørt, slik at fremtidige generasjoner får glede av det og naturmangfoldet bevares. Hensikten med å lage en nasjonal ramme for vindkraft er at de mest egnede områdene for vindkraftutbygging skal identifiseres slik at disse blir utbygget på bekostning av områder som blir ansett som å være mindre egnede. Slik kan utbyggere vite hvilke områder som er ansett som egnet, og områdene som er utpekt skal få en smidigere og raskere behandling dersom en utbygger søker om konsesjon, som er nødvendig for utbygging.

LES OGSÅ: Vindkraft. Nei, takk!

Indre Østfold Høyre vil jobbe mot at Trømborgfjella utpekes som egnet for vindkraftverk i den endelige nasjonale rammen. Lykkes vi ikke med det, vil vi på det sterkeste motsette oss at planen blir realisert av en utbygger. Vi mener at vi har en god sak. Indre Østfold kommune er allerede vertskap for produksjon av svært store mengder fornybar energi gjennom kraftverkene i Glomma. Den nye kommunen trenger derfor ikke nedbygges ytterligere for å selge kraft til utlandet.

LES OGSÅ: Prøver en ny vri for å få folk ut på tur i Fjellaområdet

Den uberørte utmarksperlen Trømborgfjella skal bevares. Ruvende og støyende vindmøller har ikke noe der å gjøre.