Det opplyser Gunnar Eiterjord, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen til Smaalenenes Avis.

– Vi har utført spesialinspeksjoner på Bliksland bru uten bæreevnekritiske funn. Nå analyserer og beregner vi konstruksjonen på bruene for å se om de mindre skadene vi har funnet likevel kan ha kritisk betydning, forteller Eiterjord.

Statens vegvesen stengte 14 fagverksbruer i tre da limtrebrua på Tretten i Innlandet kollapset i midten av august. Bliksland bru på Tomter var én av disse.

LES OGSÅ: Svært bekymret etter at brua ble stengt: – Vi vet ikke om brannvesenet kommer til

Selv om brua ikke hadde noen store feil, vil den allikevel holdes stengt en liten stund fremover.

– Regner med at vi er ferdig med Bliksland bru etter uke 37, uten at vi kan si en eksakt dato nå, fortsetter han.

Andre bruer åpnes

Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september. Målet er at Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Flisa bru på fylkesvei 206 i Åsnes kommune kan åpnes mot slutten av neste uke.

LISTE OVER STENGTE BRUER:

Fylke

Kommune

Brunavn

Åpnet

Vedlikeholdsansvarlig

Viken

Fredrikstad

Moumbekken bru

2014

Statens vegvesen

Viken

Indre Østfold

Bliksland bru

2017

Viken fylkeskommune

Viken

Eidsvoll

Statsrådveien bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Sundbyveien bru

2011

Viken fylkeskommune

Viken

Eidsvoll

Fjell-Leet bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Blakkesrud bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Sletta bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Kongsberg

Majorplassen bru

2016

Statens vegvesen

Innlandet

Stor-Elvdal

Fv. 2188 Evenstad bru

1996

Innlandet fylkeskommune

Innlandet

Eidskog

Skubbergsenga bru (overgangsbru over rv. 2)

1997

Statens vegvesen

Innlandet

Åsnes

Fv. 206 Ny Flisa bru

2003

Innlandet fylkeskommune

Innlandet

Kongsvinger

E16 Norsenga bru

2017

Statens vegvesen

Innlandet

Vang

E16 Tveit bru

2020

Statens vegvesen

Nordland

Grane

Skytebanen bru

2019

Statens vegvesen

– Det arbeides etter en prioriteringsliste for de 14 bruene, da arbeidet for hver enkelt bru er omfattende. Stengninger som fører til lange omkjøringer prioriteres, og hvor omkjøring er utfordrende knyttet til trafikksikkerhet, sier Eiterjord i en pressemelding.

Statens vegvesen beklager de ulempene stengningene medfører.

– De stengte bruene skaper store utfordringer for trafikantene, men vi kan ikke kompromisse med sikkerheten. Vi åpner først bruene når vi er helt sikre på at de er trygge, understreker Eiterjord.