Den 1.000 år gamle eika i Eriks hage var en gang utsalgssted for brennevin

Erik Larsen fra Trøgstad har en fredet 1.000 år gammel eik på tomta si.