De to huseierne har temmelig like boliger, men den ene må betale langt mer i eiendomsskatt

Begge har de store hus på eiendom som grenser til vann, men eiendomsskatten de betaler er ganske så forskjellige.