I den senere tid har Smaalenenes Avis med jevne mellomrom presentert sine lesere for «kommunal klønethet» som både berører det lokale næringslivet og «mannen i gata». Man gjør seg sine tanker. Det er med vantro og oppgitthet man onsdag 27. november leser om den saksbehandlingen Violeta Ligune på Tomter er blitt utsatt for av kommunale instanser! Det er helt ufattelig at park- og grøntavdelingen i Askim kommune kan prestere å si at de grunnet «den økonomiske situasjonen inn mot kommunesammenslåingen» ikke har midler til å fjerne noen råtnende og falleferdige kommunale trær som faktisk truer liv og helse til familien Ligune! Dette er en ansvarsfraskrivelse og mangel på dømmekraft. Juridisk forstand blir man dessverre ikke overrasket over lenger. Det forteller mye om vår tillit til den kommunale kvaliteten vedrørende honnørordene helse, miljø og sikkerhet.

Skremmende scenario

Hva sier de kommunale myndigheter til følgende scenario: Kommunale trær omtalt som «råtne og falleferdige» faller ned. Mennesker omkommer og/eller skades, hus/eiendom ødelegges. Så kommer det frem at kommunen visste om disse farlige trærne, men at de grunnet kommunesammenslåingen ikke hadde midler til å foreta seg noe. Er det først da en eller annen kommunaldirektør beklager det inntrufne, uttrykker sin dypeste medfølelse overfor de rammede og ofrene, og lover å se nærmere på rutinene i kommunen? Er det først da de forsikrer alle om at de falleferdige trærne som ennå står der straks skal felles og fjernes?

Forslag til park- og grøntavdelingen: Sett heller i gang nå! Hobøl kommune hadde etter en befaring konkludert med at åtte trær måtte felles. Park- og grøntavdelingen i Askim som ligger lenger unna Tomter enn Elvestad, ignorerer alvoret og toer sine hender under dekke av manglende økonomiske ressurser! Er det mulig? Hvor troverdig er det? Hvor er tankene? Har man allerede begynt å merke det mange fryktet, nemlig at avstanden mellom beslutningstakerne og innbyggerne faktisk betyr noe? Det er nok ikke bare Nav som sliter med inkompetanse og manglende respekt og omsorg for de medmenneskene de er satt til å tjene – og ikke bare administrere. Denne historien – og noen andre – lover ikke bra for storkommunen.