Alvorlig avvik i Indre Østfold fengsel – viktige pasientopplysninger er søkk vekk

Da fengselet skulle bygges om skulle det også komme nytt datautstyr. Overføringen av pasientjournalene gikk ikke som planlagt, og resulterte i at alle journalene ført mellom 2008 og 2016 ble tapt.