"Fem millioner kroner til Helsehuset viser at arbeidet betraktes som viktig i regjeringens satsing på rehabilitering"

Godt fornøyd: Thor Hals er godt fornøyd med at 27 arbeidsplasser ved Skatt Øst er sikret i Askim.

Godt fornøyd: Thor Hals er godt fornøyd med at 27 arbeidsplasser ved Skatt Øst er sikret i Askim.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Signalene så langt tyder på at regjeringen ikke får flertall for det statsbudsjettet som ble presentert torsdag. Samarbeidspartiene er tydelige. De ser ikke det grønne skiftet i dette forslaget slik de hadde ventet.

Når det gjelder konsekvensene for Indre Østfold så må vi se at det ikke inneholder de store overraskelsene, men likevel noe å glede seg over. Budsjettlekkasjene i forkant om at 27 arbeidsplasser hos Skatt Øst i Askim opprettholdes er gledelig. Her påskjønner kommunalministeren Hobøl og Askim for kommunesammenslåingen. En satsing på 350 millioner kroner til skolesvake elever der alle kommunene i Indre Østfold får en del er også gledelig.

Fem millioner kroner til Helsehuset viser at areidet her betraktes som viktig i regjeringens satsing på rehabilitering, og det gir distriktet en mulighet til å sette en standard for resten av landet. Helsehuset fikk tilsvarende beløp inneværende år. Forslaget i det kommende budsjettet vil gjøre det mulig å jobbe med pasienter i enda større skala.

Det vil også tilføres midler til distriktet når utvidelsen av TT-ordningen skal gjennomføres. Det samme må vi forvente for potten å 93,7 millioner til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for dette.

Ut over dette er det veldig mye som vi forutså. Overraskelsene ville vært langt større om det ikke hadde blitt bevilget 132 millioner kroner til arbeidet med E 18 og videreføring av prosjektet riksgrensen – Ørje. Selv om det blir rokeringer på veien til budsjettvedtak, så er det ingen grunn til å tro at det i vesentlig grad vil berører de punktene som angår vårt distrikt.

Artikkeltags