«Inntrykket som skapes er at kirka tar med begge hender»

KJØP: Opplysningsvesenets fond bør selge tomten som huser skole, idrettspark og folkepark til kommunen.

KJØP: Opplysningsvesenets fond bør selge tomten som huser skole, idrettspark og folkepark til kommunen.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Opplysningsvesenets fond krever at Askim skal betale over 2 millioner kroner i festeavgift. Tomten det er snakk om huser Askimbyen skole, idrettshallen, Askim folkepark og idrettsparken med stadion med mer, og er på hele 141 dekar. Kravet er en økning på 16 ganger dagens pris. Det skaper reaksjoner og starter en etter vår mening betimelig debatt. Hva slags regelverk styres fondet av? Har fondet et etisk regelverk? Det burde det ha forbi mange av fondets eiendommer er gitt i gave og trolig med den mening at gaven skulle komme almenheten til gode. Det er heller ingen tvil om at gavene ble gitt i en tid hvor kirkens makt over enkeltmennesker var stor.

LES OGSÅ: Kommunen vil kjøpe prestegården for å hindre at den blir solgt på det åpne markedet

Et annet sentralt spørsmål er om ikke kommunene i dette tilfellet Askim burde få kjøpe disse eiendommene til en fornuftig pris. Slik at eiendommene kan brukes til almennyttige formål. For Askim kommune hadde det utvilsomt vært en fordel å få kjøpt denne eiendommen. Fordi den regulert til skole, park og idrett og ikke kan brukes til annet.

Opplysningsvesenets fond er en av Norges største grunneiere. Fondet eier og forvalter 7.000 festetomter, 408 presteboliger, døveboliger og bispeboliger og 850.000 dekar skogsareal hvorav 485.000 er produktiv skog. Videre eier fondet 165 gårdsbruk. Fondets finanskapital var ved utgangen av 2015 cirka 1,9 milliarder kroner. Samlede verdier (antatt nettoformue) var i 2015 3,1 milliarder kroner. Trolig er den reelle verdien langt høyere.

LES OGSÅ: Fjerner 100 år gamle trær i sentrumsnært og populært turområde

Det har lenge vært stilt spørsmål om eiendomsretten til fondet, og om det er staten eller Den norske kirke som skal betraktes som eier til fondets eiendommer. Det har grovt sett vært skilt mellom to ulike syn i debatten, er eieren Den norske kirke eller staten. En tolkingsuttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling fra mars 2017 konkluderer med at fondet eies av staten. Fondets overskudd går imidlertid til kirkelige formål. Det siste reiser spørsmålet om kommunene dermed kan la kirken overta alle kostnader ved all drift av kirkens bygninger og eiendommer, samt lønnsutgifter.

Inntrykket kirka gir er at de tar med begge hender.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags