Norge har inngått avtale med Nederland om at 242 fanger skal sone sine dommer der.

Dette vil koste fra 215 millioner kroner og oppover. Det er en avtale vi burde være foruten, et pengesløseri i utlandet som burde vært unngått. Regjeringen vet ikke engang sluttsummen på denne avtalen.

Vår bekymring er uansett større for hvordan rehabiliteringen vil foregå, hvordan fangenes samkvem med sine pårørende blir.

Hvor enkelt er det for fangens barn å få kontakt når far sitter i nederlandsk fengsel, ikke i Mysen, Trøgstad eller Skien? Dette er viktige punkt, fordi fanger i norske fengsler sitter der for om mulig å bli rehabilitert, ikke fordi samfunnet vil hevne seg på dem og familien.

I to år har justisminister Anders Anundsen forhandlet for å få frem en fengselsavtale med Nederland. I mellomtiden er lite gjort for å bygge flere soningsplasser i Norge.

Prosjekter står ferdig flere steder, blant annet i Halden, flere kommuner ønsker å få bygget fengsler, men det virker som om departementet har nedprioritert prosjektene. Ingen kan påstå at justisministeren viser spesiell handlekraft i denne saken. Ved utgangen av fjoråret sto 1.200 i soningskø. Historisk er ikke dette tallet høyt, men likevel for høyt.

Det finnes andre måter å redusere soningskøene på. Hvis justisministeren besøker fengslene i Trøgstad eller Eidsberg vil han se at en stor del av de innsatte er utlendinger.

I stedet for å satse på nederlandsk soningshjelp, bør man gjøre mer for å få utleveringsavtaler med land hvor fangene kommer fra. Dessuten kan køene reduseres ved å bruke samfunnsstraff for de mildere tilfellene, andre kan sone med elektronisk lenke.

Når Nederland har klart å få overskudd på fengselsplasser, er det fordi man der har tatt i bruk andre straffemetoder enn å bure folk inne. Og tydeligvis lykkes. Regjeringen bør heller lære av enn å leie av nederlandsk kriminalomsorg.