Opposisjonen vil gjerne ha det til at regjeringsnykommeren Frp får juling på løftet om at veibommene skal bort. Alle forstår at det hadde krevd at Frp hadde fått rent flertall. Det har partiet ikke.

Partiet er avhengig av storebror i regjeringen, Høyre, og de to til tider uregjerlige samarbeidspartnerne KrF og V. Men faktum er at Frp leverer, og bør roses for sitt arbeid med å redusere skatten til bilistene, bomtakstene.

At ikke fakta når fram i mediene er nok noe Frp må leve med. Harseleringen og spydighetene dominerer hos de politiske motstandere. Det har blitt færre bommer, også noen nye, men viktigst er at veiskatten, bomavgiftene senkes. Det kan for enkelte bety flere tusen kroner i gevinst.

Bommene på E18 er et godt eksempel på Frp's politikk. Det blir et makstak per måned på betalte passeringer, rabatten er blitt større og prisene fryses. Frp's politikk blir av mange beskrevet som klok og forutsigbar for de mange som må benytte bilen ofte.

Frykten er at Frp's prispolitikk vil gi en lengre innkrevingstid. Østfold bompengeselskap skal tape 65 millioner kroner i året på prissystemet. Det kan føre til lengre innkrevingstid. Men ikke nødvendigvis.

Det avhenger av bilbruken hos folk flest, veksten i bilparken og antall bilturister fra landene i øst. Utviklingen til nå har vist at veivesenet har vært forsiktige i sine anslag på bilveksten.