«Snakk om dårlig timing,» som han sier. Ja, dette er dårlig timing. Så lenge det er full strid om mottaket og driverne, Link, ikke klarer holde kontroll, så lenge man ikke har oversikt over hva som foregår blant enkelte beboere, så kan man ikke bare fylle på med flere unge asylsøkere.

Det gagner ikke naboer og kommune, det gagner aller minst asylsøkerne. Det er bra at bemanningen økes, vi har inntrykk av Link tar seg sammen. Men så lenge åpenbart for gamle asylsøkere (over 18 år) har kommet inn på mottaket, har det vært problemer. Nå skal de bort, vi håper det hjelper.

Naboene forteller om det de anser som kriminell virksomhet på og ved mottaket. Dette må politiet være med på å ta seg av. Og Link må ha bemanning til å holde oversikten – og melde fra. Situasjonen nå appellerer kun til innvandrer- og asylsøkerfiendtlige krefter.

Vi ser debatten på såkalte sosiale medier tar av i rasistisk retning. Hvis det ikke ryddes opp – umiddelbart – vil denne bare akselerere, med de følger det kan få. Naboene mener et slikt mottak ikke kan ligge i et boligområde. Hvis de ansvarlige ikke klarer å rydde opp, må vi gi dem rett. Men unge asylsøkere skal integreres, det vil ikke skje hvis de forlegges til avsidesliggende steder. Nå må det bli ro rundt mottaket, det er Links og UDIs ansvar.