Det finnes ingen tvil om at den svarte økonomien bare blir større og større – også her i Norge. Selv om vi er blant landene som fortsatt forholdsvis ordnede forhold, så finnes det klare faresignaler som må tas på alvor.

De siste ukene har Aftenposten med blant andre trøgstingen Einar Haakaas gjort et stort og prisverdig journalistisk arbeid med å avdekke grov økonomisk kriminalitet. Selv offentlige bygg er pusset opp av selskaper politiet mener tilhører kriminelle nettverk.

Svart økonomi som skatteunndragelser, hvitvasking, trygdesvindel, korrupsjon, id-tyveri, konkursspekulasjon, sosial dumping og ofte alt i én blanding, rammer velferdssamfunnet.

Det er ikke uten grunn at land som domineres av slike verkebyller er blant dem som har størst økonomiske problemer i krisetider.

Problemene rammer minst de store eller de som driver ulovlig. De rammer vanlige folk. Vi er derfor fornøyd med at finansminister Siv Jensen, Frp, tirsdag fra Stortingets talerstol lovet å vurdere tiltak mot svart økonomi. Hun slo også fast at svart økonomi ikke bare er usolidarisk, men også svært ødeleggende for næringslivet hvor de useriøse utkonkurrerer de seriøse.

Svart arbeid og annen svart økonomi kan synes fordelaktig for den enkelte i øyeblikket. 100 kroner til en skattefritt er for noen bedre enn 130 minus skatt. Men er lønnsutbetalingen useriøs og nesten alltid også resten av arbeidsgiverpakken useriøs.

Man kan være sur og grinete over skatter og avgifter, men i lengden sørger de for at vi kan leve i et velferdssamfunn hvor den sosiale tryggheten er god for de aller fleste.