Det er sykehuset som, sammen med kommunen, tar stilling til hva slags tilbud pasienter trenger

Ikke optimalt: Å ende blant demente eldre i en opptreningssituasjon er ikke den beste løsningen.

Ikke optimalt: Å ende blant demente eldre i en opptreningssituasjon er ikke den beste løsningen.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leder 

På Løkentunet sitter en 37 år gammel mann med sterke smerter etter en trafikkulykke. Der er han plassert blant eldre demente. Vi forstår godt at kommunen verken kan eller vil kommentere dette konkrete tilfellet, men det handler om at vi i dag har et system som ikke fungerer godt nok.

Det er sykehuset som, sammen med kommunen, tar stilling til hva slags tilbud og oppfølging pasienter trenger. Dette vurderes ut fra skadene og en prioritering av hvem som har størst behov. Resultatet av dette er at personer ofte får et kommunalt tilbud i påvente av en plass dit de skal. Vi ser at dette er tilbud som vil variere i innhold og kvalitet. Det er ikke godt nok for personer som er i en opptreningsfase. Det handler om personer samfunnet raskt trenger å få i arbeid igjen.

Når det gjelder Løkentunet så presiserer virksomhetsleder Reidun Heksem i Askim kommune at det ikke er et tilbud kun for eldre. Det er her det kommunale rehabiliteringstilbudet ligger. Uansett er det ikke bra når personer som kommer dit, ut fra skader de har pådratt seg, blir plassert blant demente. Det bidrar ikke til å bedre situasjonen for noen parter. Heller ikke for dem som jobber der.

Det beste i en situasjon som dette, er at kapasiteten på de stedene som skal ta imot personer som trenger opptrening, som for eksempel Sunnås, blir bedre. Det er forståelig at det i enkelte tilfeller kan oppstå kapasitetsproblemer. Da må vi sørge for at reserveløsningen oppleves som relevant. Det vil være tilfeller hvor tilbudet ute i kommunene ikke er godt nok. Derfor vil det være naturlig at det blir et regionalt, eller fylkeskommunalt ansvar å få til et godt midlertidig opplegg for dem som umiddelbart ikke kommer på riktig opptreningsplass.

Artikkeltags