Claudia orket ikke bo ved mobilmasten i Oslo og flyttet til Indre Østfold: – Var avgjørende for min helse å flytte

Claudia Wakim er generalsekretær i den frivillige organisasjonen Folkets strålevern. En organisasjon som arbeider for reguleringer av mengden elektromagnetisk stråling, fra trådløse apparater.