Ferdig innen utgangen av september, var meldingen fra Egil-Andre Walgermo-Pedersen i Viken fylkeskommune. Han er oppdragsgiver når Vegger bru nord for Tomter skal vedlikeholdes.

Opprinnelig plan var å skifte dekket på brua, som består av treverk. Så ble det bestemt å sandblåse og rustbehandle stålbjelkene som bærer tredekket.

– Det er oppdaget store groper av rust, noe som betyr at vann samler seg og fører til enda mer rust, sier Walgermo-Pedersen.

Dermed er det nå besluttet å bytte ut også bjelkene.

– Vi mener dette er riktig å gjøre når vi først er i gang. Dette forlenger også levetiden til brua, sier han.

Han legger til at entreprenør Consolvo as har bedt om frist til 12. desember med å sluttføre arbeidene.

Walgermo-Pedersen opplyser at ekstra plunder og heft fører til fordyrelse som nødvendigvis må gå utover vedlikeholdsbudsjettet og andre planlagte jobber.

Plukker fra hverandre nedslitt bru – fylkesvei stengt i uker framover