Brua ble stengt i midten av august. Drøyt tre måneder senere åpnes den delvis for trafikk.

– Det skjer onsdag 23. november, sier kommunikasjonsmedarbeider Georg Ståle Brødholt i Viken fylkeskommune.

Bliksland bru er bygd i tre. Den ble stengt på dagen sammen med en rekke andre liknende fagverksbruer. Dette fordi Tretten bru plutselig kollapset.

Siden da har Statens vegvesen inspisert trebruer. Konklusjonen for Bliksland bru er at den må forsterkes.

Men det er besluttet at den likevel kan åpnes, men da med redusert vektbelastning.

– Brua åpnes for biler med totalvekt 40 tonn, og med maksimal aksellast på 8 tonn, sier Brødholt.

Restriksjonen for totalvekt skiltes. Dessuten blir veibanen innsnevret, slik at det bare kan passere en bil i hver retning av gangen. Det blir såkalt sentrisk kjøring, det vil si at du må kjøre midt på brua og ikke på høyre side.

Seksjonsleder Arne Bjørklund i Viken fylkeskommune vet ikke hvor lenge det blir restriksjoner på brua.

– En fagverksbru består av deler som også står på skrå. Innfestingen på den ene av dem er ikke bra nok utført. Her må feilen rettes. Men det er ikke bare å bytte ut denne delen, det må planlegges grundig først. Samtidig må vi muligens ha en midlertidig støtte av brua mens det repareres. Det blir ytterligere komplisert fordi det er en jernbanestrekning under, så vi må avklare hvordan vi skal løse dette med tanke på togtrafikken.

Har funnet svakheter på Bliksland bru – varsler utbedringer

Den lokale limtrebrua holdes fortsatt stengt en stund fremover

Sperringer fjernes fra Bliksland bru: – Nå må folk bruke vettet!

Den lokale brua skal holdes stengt – slik ser det ikke ut på disse bildene

Svært bekymret etter at brua ble stengt: – Vi vet ikke om brannvesenet kommer til

Stenger denne lokale brua etter brukollaps