Brøt seg inn på byggeplass – stjal blant annet et par sko