Øst 110-sentralen (brannvakta) går nå ut og ber folk som fyrer med ved om å sjekke pipa si.

– Fyringssesongen er godt i gang, så langt i dag har vi fått meldinger om 6 pipebranner. Opplever du at det kommer lyder eller gnistrer opp fra skorsteinen, ring 110, melder Øst 110-sentral på twitter.

– Pipebrannene har vært spredt over hele distriktet, som strekker seg fra Romerike til Svinesund, utdyper vaktleder Espen Stabell ved Øst 110-sentral.

Han har ikke registrert pipebranner i Indre Østfold ennå.