Raskt stigende kommunale avgifter, renter og energikostnader vil føre til at boutgiftene til husholdningene øker med 38 prosent fram mot 2025, viser en analyse.

Det spår analysebyrået Samfunnsøkonomisk analyse overfor TV 2.

Samlet sett vil kostnader som klær, bilhold, mat og drikke, personlig pleie og boutgifter stige med 16 prosent i perioden 2020 til og med 2024, hvis man tar utgangspunkt i en familie med to voksne med gjennomsnittlige inntekter, to små barn og en bolig på 120 kvadratmeter.

Bokostnadene vil imidlertid øke betydelig raskere, med hele 38 prosent. Det skyldes blant annet at det er et stort etterslep i vedlikehold av strøm-, vann- og avløpsnett. Det vil føre til sterke økninger i kommunale avgifter. I tillegg ventes det flere renteøkninger i de kommende årene.

– Vi er inne i et skifte nå. Privatøkonomien vil i årene fremover være under et større press. Vi har lagt bak oss 30 år med fantastisk velstandsutvikling i både privat og offentlig velferd. Det stopper opp nå, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i interesseorganisasjonen Huseierne.