Kreves for millioner – lånte bort penger til Henning Solbergs rallysatsing

Betydelige beløp kom inn på kontoen, uten at dette kom fram på selvangivelsen. Da ble skatteetaten nysgjerrig.