Kjemper for kvinners rettigheter – fikk lang fengselsstraff for å ha banket kona

Den lokale mannen stilte seg helt uforstående til at han skulle ha slått kona og kontrollert hennes sosiale liv.