Trente opp hunder til å angripe og drepe – eidsbergingen nekter å godta dommen

Forsvarer Hilde Marie Ims mener det er helt åpenbart at straffen var for streng.