Seks nye bomstasjoner er på plass - klare for innkreving i november

Prosjektleder Tore Veum opplyser at Simo-Ørebekk ligger an til å åpne cirka 15. november. Fra samme dag starter innkrevingen i bomringen. Statens vegvesen skal gi mer informasjon om bompengebetaling over ferien.