På dette forblåste skjæret i nord skal Odd-Karl (50) bo i et helt år: – Jeg har redningsflåte og overlevelsesdrakt

Odd-Karl Stangnes skal tilbringe det neste året mutters alene på dette skjæret.