Planlegger nye boliger langs Storveien

Leiligheter i småhus er på trappene i Storveien.